Nguyễn Đức Thêm

Quản lý
Bộ Phận Kinh Doanh Nhà Ở

+84 936 389 238Trải nghiệm sòng bạc trực tuyến

Nguyễn Khánh Duy

Giám đốc
Bộ phận Kinh Doanh BĐS Nhà Ở

+84 937100280

Dịch vụ liên quan

Đầu tư

Môi giới Đầu Tư

Công việc của chúng tôi là tư vấn các chiến lược mua & bán đối với các dự án thương mại và phức hợp, phù hợp với vốn đầu tư của khách hàng. Đại diện cho các nhà đầu tư, chúng tôi luôn cố gắng tối ưu hóa giá trị tài sản cũng như giảm thiểu các rủi ro trong quá trình xử lý giao dịch.