Troy Griffiths

Phó tổng giám đốc
Bộ phận Quản lý Cấp cao

+84 933 276 663

Từ Thị Hồng An

Giám đốc
Bộ phận Cho thuê Thương mại

+84 904 272 612

Dịch vụ liên quan

Nghiên cứu

Nghiên cứu tư vấn toàn cầu

Với vô số các biến số vĩ mô, các nghiên cứu về thị trường bất động sản cần thực hiện chính xác nhằm giảm thiểu rủi ro trong đầu tư cho khách hàng. Savills cung cấp các nghiên cứu chất lượng để đảm bảo việc định lượng tất cả các biến số, nhằm tối đa hóa tỷ lệ thành công của dự án.