Savills Vietnam

NGHIÊN CỨU

Thông cáo báo chí (2020Q1VN) - Thị trường khách sạn Việt Nam

Troy Griffiths

Phó tổng giám đốc
Bộ phận Quản lý Cấp cao

Đỗ Thị Thu Hằng

Giám đốc
Trải nghiệm sòng bạc trực tuyếnBộ phận Tư vấn và Nghiên cứu

Võ Thị Khánh Trang

Trưởng Bộ phận
Trải nghiệm sòng bạc trực tuyếnBộ phận Nghiên cứu

Thời gian đọc:
10 Phút
Chia sẻ

Chia sẻ

Thông cáo báo chí (2020Q1VN) - Thị trường khách sạn Việt Nam
http://maznoonan.com/research_articles/164027/181882-0 Copy

Nghiên cứu liên quan