HỌC VẤN

 • Cử nhân Khoa học (danh dự)
 • Thành viên Viện Thẩm định Hoàng Gia Anh (MRICS)

CHUYÊN MÔN

 • Đầu tư
 • Tư vấn phát triển
 • Kinh doanh phát triển khu dân cư
 • Môi giới văn phòng

KHÁCH HÀNG

 • VinaCapital
 • Ecopark
 • Indochina Land
 • Tổng CTCP Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam
 • BIDV Bank
 • Alphanam
 • Mapletree
 • CapitaLand
 • Lotte Group
 • Daibiru
 • Gamuda Land

Các dịch vụ chính